Každá piata žena trpí sterilitou – po roku pokusov o graviditu treba vyhľadať odborníka