Liquid based cytológia predstavuje vyššiu kvalitu vyšetrenia