Pri zvládaní klimakterických ťažkostí pomáha aj príroda