Prípravu na rodičovstvo treba začať dávno pred rozhodnutím mať dieťa