Vlas je cenná živá hmota. Vieme ho zachrániť aj obohatiť